Setkání s hejtmanem Libereckého kraje

Ve čtvrtek 24. ledna navštívil naši školu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta doprovázený starostkou města Česká Lípa Ing. Jitkou Volfovou.

Program návštěvy začal krátkou diskusí o aktuálních problémech školství (reforma financování, změny v přijímacím řízení apod.), poté následovalo představení školy, jejích aktivit a projektů – jako například soutěže a úspěchy v programu Excelence, zapojení do projektů v programu Erasmus+, šablony pro střední školy, do příhraničního projektu Lanterna Futuri, informace o akcích, které škola pořádá včetně charitativních aktivit, kurzů, exkurzí, besed a přednášek, zájmových kroužků atd.

Samozřejmě nechyběla ani prohlídka některých prostor včetně návštěv ve výuce. Hejtman a starostka si tak prohlédli tichou studovnu, fitko, kde vyzkoušeli i veslařský trenažér, který má škola k dispozici v rámci projektu Česko vesluje, laboratoře biologie a chemie, kde se zapojili do probíhajících praktických cvičení, dále učebnu informatiky (zde prezentace práce s programováním legorobotů) a též technické zázemí školy. Oba přijali i symbolickou výroční cenu školy, Žlutou ponorku.

Během návštěvy se řešily také aktuální problémy investičního charakteru, kdy škola potřebuje finanční prostředky zejména na rekonstrukci laboratoře chemie a venkovního sportovního areálu, řešit je třeba neuspokojivý stav budovy školní jídelny, modernizaci výtahu a výměnu nástropního osvětlení.

Setkání s hejtmanem kraje a starostkou města probíhalo ve velmi vstřícné atmosféře, oba představitelé samosprávy se skutečným zájmem reagovali na vše, s čím se během své návštěvy školy stačili seznámit. Diskuse byla zcela věcná a praktická.

Považujeme proto tuto první návštěvu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty na českolipském gymnáziu za úspěšnou, jsme rádi, že přispěla k názornějšímu a konkrétnějšímu poznání naší práce, úspěchů, kterých jsme dosáhli,  i problémů, s nimiž se potýkáme.

Paní starostce Jitce Volfové  tímto děkujeme, že naši školu zařadila do programu hejtmanského dne v České Lípě.

Přikládáme fotografie zveřejněné Libereckým krajem na FB profilu 24. 1.

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy