Tříkrálová sbírka 2019

Letos se naše škola poprvé zapojila do projektu Tříkrálová sbírka. Koledníky byli naše studentky a studenti z kvarty a podařilo se jim získat dobrovolné příspěvky ve výši 7 489,-Kč.

Peníze využije Farní charita v České Lípě na zajištění provozu Sociálního automobilu, který sváží hendikepované děti do škol. Děkujeme tímto studentkám, studentům a jejich rodičům za příspěvky, také paní ředitelce za podporu akce a kolegům, kteří umožnili koledníkům zazpívat během svých vyučovacích hodin.

Mgr. Lenka Česenková