Poděkování za charitativní činnost

Ve čtvrtek 21. 2. proběhlo na radnici v České Lípě slavnostní předání výtěžku sbírky Pozvedněte slabé organizované nadací Euronisa. Za naši školu se na této charitativní činnosti podílely studentky třídy 2.A Kateřina Hrušková a Marie Mitáčová pod vedením Mgr. Veroniky Vosálové.

Společně se studenty obchodní akademie tak přispěly dvěma organizacím, a to Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, z. s., a příspěvkové organizaci Denní a pobytové sociální služby, na zakoupení nezbytných pomůcek pro klienty.

Setkání se zástupci nadace i obdarovaných organizací probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, v duchu vzájemného respektu a humanity.

Děkuji tímto za výbornou reprezentaci naší školy.

Helena Paszeková, ředitelka G ČL