Oxfordské debaty na projektu Talk, talk

Studentky z 7AV se v únoru  vypravily na projekt ,,Talk, talk“. Jednalo se  o projekt financovaný z grantu Erasmus + a vyjely díky osvědčené spolupráci s neziskovou brněnskou organizací.  Dívky  celou akci několika větami zhodnotily a přidaly inspirativní postřehy týkající se Oxfordských debat.

,,Od 11. do 19. února jsme vyjeli do města Krasnystaw ve východním Polsku. Společně s lidmi ze tří dalších zemí Polska, Lotyšska, Maďarska  jsme se tam zúčastnili projektu Talk, talk, který byl zaměřený na Oxfordské debaty. Oxfordská debata probíhá tak, že propozice obhajuje tezi – výrok a opozice se ji snaží vyvrátit. V dalších kolech se potom mohou zapojit i diváci, kteří také můžou propozici  i opozici  klást  otázky. Během projektu jsme stihli sedm debat. Některé byly vážné, jiné spíše vtipné, ale všechny byly zajímavé a přínosné. Dvě z těchto debat proběhly na místní střední škole, kde se jich mohli zúčastnit studenti této školy.

    Na projektu jsme se věnovali i dalším aktivitám, například LARPu (Live Action Role Play), což je v podstatě divadelní hra, kde ale účastníci dostanou jen přidělenou roli a její charakteristiku a je pak na nich, jak se bude postava vyvíjet. Příběh má tedy vždycky stejný začátek, ale pokaždé  skončí jinak. LARP byl velmi zajímavá a zábavná zkušenost a vyzkoušeli jsme si u něj improvizaci. Také jsme podnikli výlety do dvou blízkých větších měst, Lublinu a Zámošče. Obě města se nám líbila a v Lublinu jsme také ochutnali tradiční polské pirohy, které nás vůbec nezklamaly.  Projekt byl přínosný díky tomu, že jsme se v debatách naučili lépe vyjadřovat a taky zvládat stres při veřejném projevu. Byl to také skvělý zážitek a poznali jsme zajímavé lidi z cizích zemí.“

Více o Oxfordských debatách najdete na http://www.masarykovydebaty.cz/stranky/Oxfordske-debaty/

Kristýně Pröllerové a Lucii Myslíkové děkuji za sdílení zajímavých zkušeností.

Martina Šimánková

Video z projektu