Mladí evropští překladatelé 2019

Naše škola se již potřetí zapojila do celoevropské překladatelské soutěže Juvenes Translatores pořádané Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise.

V tomto roce naši školu reprezentovali Barbora Hluštíková, Nina Jeřábková (obě ze sexty A), Matěj Lang (2.A), Martin Legeza (2.B) a Anastázie Ludvíková (3.A). Všichni soutěžící si zvolili jako výchozí jazyk angličtinu.

I vy si můžete vyzkoušet překlad soutěžních textů (ke stažení pod odkazem https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2018-contest/texts-translation_cs).

Studenti při soutěži mají na překlad 120 minut a mohou používat pouze tištěná vydání slovníků (slovníky dvojjazyčné, výkladové, slovník synonym…). Používání jakýchkoli elektronických pomůcek je přísně zakázáno. Hodnotí se významová správnost překladu (přesnost, úplnost), stylistická adekvátnost, gramatická správnost, plynulost textu a také nápaditost (řešení tzv. překladatelských oříšků). Níže najdete také nápady mladých překladatelů, které hodnotící komise označila jako velmi zdařilé.

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci naší školy!

Mgr. Eva Angolaresová

 

Interesting solutions:

Glued to our smartpohones:upnuli jsme se k mobilním telefonům; jsme až po nosy zaboření ve svých smartphonech; všichni jsme přirostli ke svým chytrým telefonům;

He suggested we take a leaf out of his book:navrhl, že bychom se mohly inspirovat jeho životem; navrhoval, abychom to udělaly jako on; navrhl, že můžeme jít v jeho stopách

Their idea was to glimpse some European culture:jejich představa byla taková, že se trochu seznámí s evropskou kulturou

The painter handled perspective:malíř se vypořádal s perspektivou; malíř si pohrál s perspektivou

Which pretty much says it all:což v podstatě mluví za vše; což leccos napovídá

Which meant jumping through several hoops:což znamenalo prokousat se spoustou obtíží

A chapel that had a good write-up in their guidebook:kaple, o níž se v jejich průvodci psalo pochvalně

Then there was the time when…:jednou takhle byli; a pak jednou, to byli zrovna v….; pak je tu ta historka z jejich pobytu v…

Travelled by train from place to place in Europe:cestovali vlakem křížem krážem po Evropě; projezdili Evropu křížem krážem

Before we all go our separate ways:dříve, než se všichni rozutečeme do světa

They decided on a big splurge of a meal:rozhodli se plácnout přes kapsu a dopřáli si pořádnou porci (guláše atd.)