Moderní vyučování v Lisabonu

 V rámci projektu Erasmus+ jsem na konci února využil nabídky zúčastnit se týdenního kurzu věnovaného inovacím a kreativitě ve výuce v portugalském Lisabonu.

Během kurzu jsme se seznámili s novými metodami výuky, které kladou větší důraz na aktivní zapojení studentů v procesu vyučování. Vyzkoušeli jsme si možnosti využívání informačních technologií, které jsou dnes pro studenty dostupné ve výuce díky tabletům nebo i chytrým telefonům.

V rámci projektu jsme navštívili dvě školy, které se snaží posunout klasické vyučování novým směrem. Např. využíváním specializovaných učeben vybavených výpočetní technikou umožňující žákům lépe spolupracovat při vytváření úkolů nebo právě novým konceptem výuky, která je postavena na projektech, v nichž dochází i ke spolupráci učitelů mezi sebou.

Během týdne jsme kromě seminářů také hodně cestovali, seznámili se s místní kulturou a měli možnost navštívit půvabná místa jak v Lisabonu, tak i v jeho okolí.  

Největším přínosem pobytu v projektu Erasmus+ pro mne bylo to, že jsem musel zvládnout komunikovat po celou dobu v angličtině a hlavně se spolehnout  sám na sebe. Zároveň si myslím, že mne projekt inspiroval celou řadou pedagogických nápadů použitelných ve výuce a celkově posunul můj pohled na vyučovací proces.

Mgr. Petr Hejda