22. ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj

V pátek 22. března se konal již 22. ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj. Soutěž je určena pro pětičlenné týmy středoškoláků ve dvou kategoriích: Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Senior (3. – 4. ročník SŠ). Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. Soutěž vznikla v roce 1998 na Slovensku, kde se konalo prvních sedm ročníků. Od roku 2005 se zapojily do soutěže také školy z ČR.

Studenti naší školy se každoročně účastní od roku 2008. Postupně se zvyšuje počet zemí, které se do soutěže zapojují a tím i počet školních týmů. V jednotlivých zemích jsou pořadateli matematicky zaměřené fakulty předních univerzit – v ČR je hlavním pořadatelem MFF UK.

V letošním roce se Náboj konal již v deseti státech – kromě ČR a Slovenska ještě v Polsku, Maďarsku, Rakousku, SRN, V. Británii, Rumunsku a letos poprvé i ve Švýcarsku a v Rusku.. Nejúspěšnějšími bývají pravidelně  týmy z Polska a Maďarska. Soutěže se letos zúčastnilo 993 týmů – 495 v kat. Junior, 498 v kat. Senior. Nejvíce týmů bylo v obou kategoriích z ČR, největším pořadatelským místem bylo Kongresové centrum Top Hotelu Praha na Chodově, kde soutěžilo najednou 100 týmů z každé kategorie, čili 1000 středoškolských matematiků!

Naši školu reprezentovala dvě družstva v kategorii Junior a jedno v kategorii Senior. Nejlepšího výsledku dosáhl A-tým v kategorii Junior ve složení Anna Salavcová, Hana Salavcová, Matěj Lang, Libor Šabaka a Jan Rychtera, který vybojoval v konkurenci 138 týmů z ČR fantastické 9. místo!!

Pro všechny studenty je pokaždé účast v Náboji velkým zážitkem. Našim studentkám a studentům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy.

R. Tulka