Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

 Dne 18.3. 2019 se v libereckém Domě dětí a mládeže Větrník konala Soutěž v anglickém jazyce vyhlašována každoročně MŠMT, jinak též označována jako Olympiáda z angličtiny. Soutěžilo se ve dvou kategoriích III.A, která je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a III.B, která je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.

Soutěžící museli prokázat své jazykové dovednosti ve třech disciplínách. Nejprve to byl poslech, poté interaktivní konverzace bez přípravy a celé kolečko bylo zakončeno konverzací na dané téma s přípravou.

Konkurence na krajské úrovni byla opravdu velice silná, ale i přesto se naše dvě studentky skvěle umístily na konečné výsledkové listině. Blahopřejeme Lauře Hlaváčkové z 1.A, která se umístila na skvělém 3. místě v kategorii III.A a Amélii Belit Triguinho ze 6AV, která obsadila důstojnou 4. příčku v kategorii III.B.