Krajské kolo soutěže ve francouzštině 2019

Dne 2. 4. 2019 se konalo v libereckém Domě dětí a mládeže Větrník krajské kolo soutěže ve francouzštině. V letošním školním roce jsme měli své zástupce ve třech kategoriích, a to v kategorii A1 (je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnáziích, kteří se učí francouzsky max. 3 roky), v kategorii B1 (pro žáky středních škol, kteří se učí francouzsky max. 3 roky) a v kategorii B2 (je určena pro žáky středních škol, kteří se učí francouzsky déle než 3 roky).

Soutěž se skládá z porozumění mluvenému textu a z ústního projevu – rozhovoru na vybrané téma, popisu obrázku, případně reakce v běžné situaci.

Naši žáci se umístili následovně:

kategorie A1                      Václav Kratochvíl  –  kvarta A                     12. místo

                                               Veronika Pánková  –  kvarta A                    9. místo

 

kategorie B1                      Petr Štědra – 3A                                              2. místo

                                               Karen Doležalová – 2A                                  11. místo

 

kategorie B2                      Kateřina Jelínková – 3A                 3. místo

                                               Barbora Hluštíková  –  6AV                          6. místo

 

Soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme.