Výsledky školního kola PYTHAGORIÁDY

V pátek 5.4. proběhla další matematická soutěž, tentokrát pro studenty primy až tercie. Soutěžící museli vypočítat 15 nelehkých úloh. Každá správná odpověď byla hodnocena jedním bodem. Při rovnosti bodů rozhodoval o umístění čas odevzdání.

    kat. A – prima                                 kat. B – sekunda                           kat. C – tercie

1. Fedorko Lukáš Kryštof      13 b.    1. Hřebík Matyáš        15 b.                1. Kašpar Štěpán       13 b.

2. Neumannová Věra             12        2. Rapprichová Anna12                    2. Hluštíková Alena    13

3. Sichrovský Filip                  11        3. Bogar Vojtěch         12                    3. Kašpar Vojtěch       13

 

Dalšími úspěšnými řešiteli byli ti, co dosáhli alespoň 10 bodů:

1AV – Prokop Pavel, Kaplánek Jan, Kafka Metoděj, Schacherl Martin

2AV – Šulc Štěpán, Kindlová Pavlína, Kendík Jonáš, Žižková Marie, Měchurová Adéla, Peřina Filip, Petrnoušková Adéla, Doležal Martin

3AV – Cenknerová Alena, Sichrovský Tomáš, Špindler Adam, Kec Martin, Suchá Dagmar    

 

Všem děkuji za účast.

Hana Mrázová