Krajské kolo BIO v režii studentek KVINTY A

Minulý týden proběhlo v Liberci krajské kolo Biologické olympiády kategorie B určené studentům 1. a 2. ročníků SŠ. I když biologická olympiáda patří k velmi náročným soutěžím na přípravu (studenti musejí leckdy zvládnout i vysokoškolské učivo), soutěže se zúčastnilo 24 studentů.
O obtížnosti soutěže svědčí i to, že pouze pět studentů splnilo potřebný bodový limit, aby se stali úspěšnými řešiteli.

Máme radost, že mezi nimi jsou i naše studentky. Zvítězila Aneta Kuchařová (V.A),
na 2. místě skončila Anička Schacherlová (V.A) , obě s výrazným bodovým odstupem od ostatních soutěžících. Aneta i Anička mají možnost zúčastnit se prázdninového soustředění vítězů krajských kol BIO v Běstvině, což je pro zájemce o biologii velmi přínosná akce.

Blahopřejeme našim studentkám ke skvělým výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Lenka Tulková