Úspěšný ChemQuest 2019

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se na půdě VŠCHT Praha konalo finále soutěže ChemQuest 2019. Studenti, kteří se finále zúčastnili, byli vybráni na základě videí a popisu experimentu. Tyto materiály bylo nutno odevzdat do konce února. Tématem letošního ročníku byla Chemie a kovy v kategorii SŠ a v kategorii ZŠ týmy vymýšlely experimenty na téma Chemie a barvy.

Ve čtvrtek se do Prahy vydaly dva týmy soutěžit v kategorii SŠ. Tým ve složení Matěj Dvořák, Kateřina Kolčová a Natálie Stránská se svým příspěvkem Dráculův sen vybojoval 2. místo.  Tým ve složení Eliška Jašková, Helena Přibylová, Natálie Siberová s příspěvkem Zlato pro Rudolfa skončil na krásném, ale nepopulárním 4. místě.   V pátek nás čekalo klání v kategorii ZŠ a s ním velký úspěch v podobě vítězství, které si z Prahy odvezli Vojtěch Kašpar, Lenka Machová a Jan Měrka se soutěžním příspěvkem Triky v barvách trik.

Všem studentům děkujeme za práci, kterou obnáší příprava na tuto soutěž a vzornou reprezentaci školy v průběhu samotného finále.

Mgr. Pavla Machová