Národní kolo soutěže PREZENTIÁDA

V Brně proběhlo ve dnech 25. a 26. dubna 2019 Grandfinále soutěže v prezentování pro střední školy – Prezentiáda. Jednalo se již o desátý ročník zajímavé soutěže, které se účastní týmy z České republiky i Slovenska. Soutěž organizují studenti Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 Studenti, kteří se finále zúčastnili, museli poslat předem krátké video s tématem „Cesta kolem světa“, to se stalo součástí jejich hodnocení. Hlavní hodnocení se ale týkalo především jejich vystoupení – prezentování na zadané téma. Téma své prezentace se dozvěděli ráno po příjezdu a měli celý den na to, aby ve dvou/tříčlenných týmech vytvořili prezentaci na počítači a připravili si, jak ji zajímavě představit posluchačům a pětičlenné porotě, která posuzovala jejich vystoupení podle několika kritérií. Každé z  vystoupení bylo jiné, originální a konkurence byla opravdu velká, ukázalo se, že uspět v takové soutěži neznamená být pouze dobrý řečník, ale umět posluchače pobavit, rozesmát, překvapit, zkrátka zaujmout.

Naši školu reprezentovaly Viktorie Filipi a Natálie Siberová jako BlondDuo ze 2. B, které se díky své prezentaci na téma „Život pro followery“ umístily na 11. místě. Děkujeme jim za vzornou účast a energii, kterou do soutěže vložily. Své umístění berou jako výzvu pro příští ročník. A co vy…?

Jana Pěčová