H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobily s vodíkem.

V letošním školním roce jsme se jako škola zapojili do projektu H2AC4Schools, v jehož rámci kterého mají žáci k dispozici model auta (1:10), elektromotor modelu, který je napájen baterií chemických dobíjecích článků. Tyto články jsou za jízdy dobíjeny vodíkovými palivovými články. Úkolem je zlepšit účinnost celého systému a dokázat na jedno dobití projet co nejdelší dráhu. Naši borci se úkolu opravdu nebojí a model auta prochází totální přestavbou. Nutno poznamenat, že všechny úpravy provádějí pouze žáci a učitelé mají opravdu jen poradní hlas.

V průběhu školního roku proběhla tři setkání všech 20 zapojených škol. Pět středoškolských  týmů spolupracuje s ČVUT Praha, o pět týmů včetně naší školy se starají pracovníci VŠCHT Praha a deset týmů je z nedaleké SRN a o ty se stará TU Chemnitz. První setkání bylo pojato jako seznámení se prostředím a podmínkami závodů a proběhlo 9. února 2019 v Děčíně, kde má ČVUT Dopravní fakultu. V sobotu 30. 3. 2019 se v Děčíně náš tým účastnil dalšího tréninkového závodu projektu a vyvrcholením letošního ročníku byl hlavní závod, který se uskutečnil 18. 5. 2019 v Chemnitz. Studenti jsou v rámci projektu nuceni spolupracovat s německými partnery, protože při vyhodnocení závodů se sčítají výsledky vždy jedné přidělené dvojice českého a německého týmu.

Nadšení našich gymnazistů pro tento projekt je obrovské, čas strávený při sestavování modelu a jeho následné vylepšování sahá až ke stovce hodin u některých členů týmu. Bohužel nevysvětlitelná technická závada při startu hlavního závodu nás pro letošní rok katapultovala do spodní části tabulky. Ovšem jak řekl jeden zúčastněný student: „I uznat prohru je výhra.“ Kluci, kterým bychom rádi poděkovali za celoroční úsilí vložené do našeho vodíkového autíčka, už mají spoustu nápadů na vylepšení, které se jistě v průběhu příštího školního roku podaří realizovat.

Team letošního hlavního závodu: Marek Ryger, František Hron, Jan Alexandr Kopřiva, Jan Šrajbr a Hanka Salavcová (jako psychická a statistická podpora týmu)

Mgr. Pavla Machová a Mgr. Zdeněk Ježák