Školní rok 2019-2020 začíná – jaký bude?

V pondělí 2. září byl i na naší škole zahájen nový školní rok.

Ředitelka školy společně s třídními učiteli přivítala nové žáky – studenty dvou tříd čtyřletého studia a žáky primy, tedy prvního ročníku oboru osmiletého. Ti všichni se sešli nejen ve třídách, ale vpodvečer znovu v rekreačním středisku Aero v Holanech, kde probíhá jejich adaptační kurz. Jeho účelem je novým žákům usnadnit přechod na naši školu a co nejrychleji se mezi sebou seznámit. Dny plné her a zábavy budou probíhat do středy 4. září.

Školní rok zahájilo letos celkem 470 žáků v 16 třídách, z nichž osm tvoří osmiletý studijní obor a osm obor čtyřletý. Na základě spolupráce s organizací AFS (American Field Service), mezikulturní programy, o. p. s., na naší škole absolvují stáž také dvě zahraniční studentky, dívka z Japonska a  dívka z Itálie. Tyto stáže mají jednoznačný přínos pro neformální rozvoj jazykových dovedností našich žáků.

Zaměstnanci školy připravili i pro tento školní rok několik novinek s cílem zlepšovat studijní podmínky a rozvíjet další možnosti vzdělávání, ale též zkvalitnit zázemí pro učitele a žáky. Během prázdnin se tak podařilo vysoutěžit nového dodavatele obědů, pořídit nábytek do studovny, zřídit novou učebnu pro výuku španělského jazyka a poskytnout větší prostory pro výuku výtvarné výchovy. Do konce roku 2019 bychom se měli dočkat také velké modernizace laboratoře chemie.

Právě začínající rok nám všem ve škole jistě přinese spoustu práce, ale věřím, že i mnoho zážitků a příjemných chvil strávených v rámci školních a mimoškolních aktivit, ať již to budou zájmové kroužky, exkurze, výjezdy do zahraničí, soutěže a olympiády, sportovní akce či kurzy, besedy, návštěvy filmových či divadelních představení a mnoho dalšího.

O tom, co letos chystáme, se lze dozvědět více například z plánu akcí v systému Edupage či z celoročního plánu práce (obojí dostupné na webu školy, plán lze nalézt v záložce Dokumenty školy v levém menu).

Přeji tedy všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale i rodičům příjemný a úspěšný školní rok s Gymnáziem Česká Lípa!

Helena Paszeková, ředitelka školy