Maturity 2019 opět úspěšně

V minulých dnech školy obdržely od Centra zjišťování  výsledků  vzdělávání (CZVV) údaje o tom, jak si vedli jejich žáci v jarním termínu společné části maturitních zkoušek 2019.

Od gymnazistů se očekávají výsledky nadprůměrné a jsme rádi, že takové se ve školních zprávách CZVV objevily pro naši školu i letos. Konkrétní údaje uvádí tabulka níže. Srovnáváme se pouze s ostatními gymnázii v České republice a těší nás zejména výsledek v matematice, i když ji nekonali samozřejmě všichni žáci, je zkouškou volitelnou. Druhým volitelným předmětem je u nás anglický jazyk. Povinný pro všechny maturanty je předmět český jazyk a literatura.

CZVV poskytuje i tzv. agregovaná data – zde je možné např. porovnat v jednotlivých oborech a dílčích zkouškách naše výsledky s ostatními školami v Libereckém kraji. Tak např. v matematice v osmiletém oboru dosáhli naši žáci v kraji nejlepšího výsledku.

Zde je odkaz na web s těmito daty: https://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx

 

 

Výsledky společné části maturitních zkoušek 2019 – jarní termín

(výtah ze školní zprávy CERMAT)

úspěšnost

předměty

střední školy ČR

gymnázia ČR

gymnázium Česká Lípa

DT M

59,0

71,3

82,4

ČJ celkem

68,8

         79,0

80,8

DT ČJ

64,2

76,3

75,3

PP ČJ

65,8

75,8

77,5

UZ ČJ

76,2

84,9

89,2

AJ celkem

81,5

91,0

91,9

DT AJ

83,1

93,2

        94,1

PP AJ

81,2

90,5

92,2

UZ AJ

78,2

87,0

86,9

 

Poznámky a vysvětlivky:

·         Český a anglický jazyk jsou komplexní zkušební předměty, skládají se z DT, PP a ÚZ

·         DT = didaktický test, hodnocen v Cermat

·         PP = písemná práce, hodnocena v Cermat

·         ÚZ = ústní zkouška, hodnocena ve škole