Přírodovědný klokan

Ve středu 16.10 2019 na naší škole proběhla celostátní soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií, do kategorie Junior patří studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií.

V kategorii Kadet do soupeření zapojilo 10 žáků, nejlepších výsledků dosáhli Tomáš Sichrovský, Štěpán Kašpar a Dagmar Suchá (všichni 4AV). V kategorii Junior se do řešení úloh pustilo 37 studentů a nejlepšího bodového ohodnocení dosáhli Anna Salavcová (6AV), Kateřina Kolčová (2A) a Martin Kaplánek (5AV).

Děkujeme všem zúčastněným.

Alice Čechová