Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 2.11. 2019 se 17 žáků českolipského gymnázia zúčastnilo krajského kola Logické olympiády, kam postoupili na základě vyřešených úloh domácího kola. Olympiádu pořádala Mensa ČR, do Liberce přijelo zhruba 140 žáků rozdělených do 3 kategorií – kat.

A pro nadané žáky z 1.stupně ZŠ, kat. B pro žáky 2.stupně ZŠ a žáky primy až kvarty víceletých gymnázií (nás reprezentovali A.Cenknerová, J.Kaplánek, V.Kašpar, A.Kocmanová, L.Machová, T.Sichrovský a A.Špindler) a kat. C pro žáky SŠ (Š.Kohout, M.Lang, O.Prokop, A.Salavcová, H.Salavcová, V.Schreiner, T.Svobodová, L.Šabaka, J.Trč a J.Zátka).

V aule Technické univerzity Liberec si žáci „lámali hlavy“ při řešení úloh, které vyžadovaly mimo jiné postřeh či dedukci při skládání zpřeházených obrázků. Naši zástupci si vedli výtečně a po dvou kolech složených z namáhavých příkladů si čtyři naši žáci odnesli zajímavé ceny, které si mohla nejlepší desítka řešitelů z každé kategorie vybrat. Nejlépe, na celkovém 2. místě v kat. C, se umístila Anna Salavcová (sexta). Pomyslná stříbrná pozice zároveň znamená postup do celostátního kola. Do desítky nejlepších se dále zařadil Vojtěch Kašpar, 4. v kat. B, a na 5. místě byli Matěj Lang (kat.C) a Adam Špindler (kat.B).

Všem našim žákům patří obdiv a poděkování za úspěšnou reprezentaci školy. 

Mgr. Antonín Mestek