Přednáška archeologa

V rámci semináře z dějepisu v předmaturitním ročníku (jehož se ovšem zúčastnilo i několik dalších zájemců) se 5. listopadu uskutečnila přednáška Mgr. Jakuba Havlíka z Ústavu klasické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pan Havlík už u nás přednášel před čtyřmi lety a byl ochoten znovu přijet, což jsme uvítali, protože může zprostředkovat našim studentům informace přímo od pramene.

Klasická archeologie, která se u nás studuje omezeně (obor se otvírá jednou za dva roky asi pro 10-15 studentů) zkoumá hmotné pozůstatky z doby antiky. Studenti se dověděli jednak o tom, co všechno archeologové dělají, jak při tom postupují, to vše ale dokumentované konkrétními příklady z výzkumu zmiňovaného odborného pracoviště, konkrétně z výzkumu v Uzbekistánu, na samé hranici s Afghánistánem. Tam naši archeologové pracují již mnoho let. Až do této oblasti totiž sahala moc říše Alexandra Velikého a jeho nástupců (nazývala se Baktrie). 

Přednáška přinesla řadu odborných poznatků, přitom byla podána velmi živě a názorně. Panu Mgr. Havlíkovi i touto cestou děkujeme.

Martin Aschenbrenner