Ekologická soutěž družstev – 1. místo v oblastním kole

Ve středu 20. listopadu se v České Lípě konal již 23. ročník Ekologické soutěže pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií, kterého se zúčastnilo 30 družstev (8 z gymnázií a 22 ze základních škol Libereckého a Ústeckého kraje).

První část soutěže probíhala ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, druhá na SOU a SOŠ 28. října. Obě družstva našich kvartánů svými výsledky potvrdila vysoké znalosti a kvalitní přípravu. První místo v soutěži obsadilo družstvo ve složení Vojta Kašpar, Štěpán Kašpar, Anička Jonášová. Na čtvrtém místě (se ztrátou 3 bodů na „bronzovou příčku“) skončilo družstvo ve složení  Alenka Hluštíková, Alenka Dudková a Dáša Suchá.

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy
Lenka Tulková