Youth work in digital era – konference v Lucembursku

 Dům zahraničních služeb v Praze zprostředkoval pracovníkům, kteří pomáhají organizovat výměny mládeže, možnost vyjet na konferenci s názvem Youth work in digital era v Lucembursku. Jedinou podmínkou pro účast na této akci bylo shrnout své dosavadní  zkušenosti, nastínit další možnosti tohoto typu práce s mládeží a zprávu s těmito informacemi odeslat Domu zahraničních služeb i organizátorům akce – Service National de la Jeunesse z Lucemburska. (Service National de la Jeunesse je lucemburská obdoba českého Domu zahraničních služeb.) Když jsem se v prosinci dozvěděla, že jsem byla za Českou republiku vybrána i já, ráda jsem možnosti využila a svou účast na této mezinárodní konferenci potvrdila.

Během čtyř dnů (14.- 17. 1. 2020) jsem měla   spolu s dalšími 70 účastníky z celé Evropy příležitost se učit, odzkoušet i sdílet nejpřínosnější možnosti využití digitálních nástrojů při práci s mládeží. Prostřednictvím panelových diskuzí, prezentací expertů z různých evropských zemí a workshopů jsme mohli získat ucelený  přehled o nejnovějších způsobech práce s digitálními médii a nástroji,  v neposlední řadě se i seznámit s problémy, které jejich používání přináší.

      Lucembursko investuje do vzdělávání veliké množství finančních prostředků, během konference a návštěv celé řady institucí jsme se tak dozvěděli o lucemburském školství další zajímavosti. Byly nám představeny projekty sloužící k efektivnímu propojení mládeže prostřednictvím digitálních nástrojů.

Navštívili jsme také budovu BEE Secure, kde sídlí organizace spadající pod ministerstvo školství a poskytující skvělé zázemí dětem a mládeži.  Děti se zde učí již od osmi let programovat, mají zde vybavené učebny pro tvorbu nejrůznějších projektů, které jsou jim zadávány na školách. Toto funkční propojení formálního a neformálního vzdělávání je podporováno státem (ten velmi dobře platí odborníky, kteří jsou zde dětem k dispozici).

     V BEE Secure proběhl i workshop zaměřený na “fake news”. V této souvislosti mě zaujalo spojení ,,A dead cat on a table “, což znamená, když médii hýbe skandál, který může  ohrozit něčí reputaci, vytvoří se umělý skandál s cílem zaujmout a  nechat ten původní lehce ,,vyšumět“. Jako příklad nám byl uváděn záměr Donalda Trumpa koupit Grónsko.  Média to zaujalo a odvrátilo to pozornost od úplně jiného skandálu….  

       Další zajímavý workshop byl zaměřen na digitální inteligence. V lucemburských školách jsou učitelé velmi důsledně vedeni k tomu, aby děti již na prvním stupni seznamovali s různými digitálními inteligencemi s cílem je vést k obezřetnosti v online světě již od dětství. Pro ilustraci uvádím digitální identitu, tzn. schopnost vybudovat a rozvíjet bezpečnou digitální sebeprezentaci. Více informací týkajících se celosvětově přijatých standardů pro práci dětí s digitálními médii lze nalézt na tomto odkazu:  https://www.dqinstitute.org/ Na tento workshop navázaly  také projevy odborníků z Rakouska, Finska a Lucemburska  zaměřené na ochranu našich práv v digitálním světě. Vše je vice rozepsáno v PDF na tomto odkazu: https://www.digitalyouthwork.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/european-guidelines-for-digital-youth-work-web.pdf

    Konference byla hrazena z prostředků programu Erasmus+, velikou finanční podporu poskytlo take Lucembursko.  Celé čtyři dny proběhly ve velmi intenzivním tempu. Poslední den znovu vystoupila většina lektorů, kteří v krátkosti shrnuli řešené téma, a do týdne nám organizátoři poslali odkaz na prezentace a materiály.  Z Lucemburska jsem si přivezla zajímavé kontakty, materiály a hlavně chuť vyzkoušet nové věci.

     V několika vystoupeních zaznělo i upozornění, že by se vliv digitálních médií neměl přeceňovat. Nicméně v době, kdy na pracovní trh vstupuje umělá inteligence, považují odborníci za nutné, aby si děti osvojily takové dovednosti a znalosti, které by jim v tomto konkurenčním prostředí pomohly obstát.  Efektivní využívání výhod práce s digitálními nástroji tomuto záměru může velmi dobře napomoci.

Mgr. Martina Šimánková