Chemici mají novou laboratoř

Ve středu 19. února 2020 byla za přítomnosti náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petra Tulpy oficiálně uvedena do provozu nově zrekonstruovaná laboratoř chemie. Ten si v nové laboratoři pod dohledem studentů chemického kroužku vyzkoušel několik efektních experimentů.

Celá rekonstrukce, jejíž plánování začalo již před více než rokem, byla realizována na konci loňského roku. Byly instalovány nové rozvody plynu, vody a elektrického proudu, položena nová podlahová krytina. Laboratoř byla vybavena novým nábytek, digestoří a moderní projekční technikou. V průběhu ledna pak probíhalo nastěhování potřebného vybavení. V současné době již žáci zmodernizovanou laboratoř nadšeně využívají. Výuka v novém prostředí jim pomůže při osvojování nejen teoretických ale především praktických dovedností a schopností a k podnícení jejich zájmu o studium přírodovědných a technických oborů.

Ráda bych touto cestou poděkovala Libereckému kraji za poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci. Panu Mgr. Radimovi Fojtů za čas strávený administrativním vyřizováním veškerých náležitostí spojených s rekonstrukcí a našim pánům školníkům Petrovi Kocourkovi a René Gabrielovi za jejich práci při realizaci rekonstrukce a za pomoc a ochotu při stěhování a instalaci vybavení do nové laboratoře. Velký dík patří též mým kolegyním chemikářkám za pomoc při vyklízení a následném nastěhování pomůcek a vybavení laboratoře.   

Fotografie z návštěvy Mgr. Tulpy.

Mgr. Pavla Machová