Výborné výsledky našich žáků v testech PISA 2018

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků. Bylo do něj zapojeno přes 7 000 žáků z 333 základních a středních škol z České republiky a proběhlo v období od konce března do začátku května 2018.  Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu PISA 2018 byla čtenářská gramotnost.

Nyní naše škola obdržela zprávu o výsledcích našich žáků v tomto důležitém testování.  Zúčastnilo se ho 30 dnešních studentů sexty a septimy, tedy v kategorii víceletých gymnázií,  a výsledky nás velmi potěšily. I ve srovnání s výsledky ostatních žáků víceletých gymnázií v celé České republice jsou totiž výrazně nadprůměrné – viz následující přehled průměrného dosaženého počtu bodů (viz tabulka a grafy):

Gramotnosti

Průměr všech typů škol v ČR

Průměr víceletých gymnázií v ČR

Průměr naší školy

Čtenářská

490

594

638

Matematická

499

596

639

Přírodovědná

497

600

627

Čtenářská gramotnost (umístění naší školy je červeně):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická gramotnost (umístění naší školy je červeně):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědná gramotnost (umístění naší školy je červeně):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše umístění v rámci ČR tak patří k nejvyšším. Děkuji žákům, kteří testování PISA 2018 absolvovali, za skvělou reprezentaci Gymnázia Česká Lípa.

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy