Pojďme pomáhat!

 Na naši školu se obrátil kolektiv útulku Dogsy, z.s. s nabídkou spolupráce, která je vhodná nejen pro celé třídní kolektivy, ale po domluvě i pro jednotlivce například jako oblast Dobrovolnictví v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kterou si studenti naší školy plní. Rádi tuto výzvu uveřejňujeme:

„Dobrý den,
dovolte, abychom se představili, jsme útulek Dogsy z.s. se sídlem v Jestřebí u České Lípy. Staráme se o opuštěná, toulavá nebo nechtěná zvířata v nouzi. Jsme nezisková organizace, tudíž veškeré naše činnosti jsou v rámci charity a dobrovolnictví. Rádi bychom spustili nový projekt a oslovili střední školy v našem okolí. Jednalo by se o charitativní den pro studenty v našem útulku. Útulek teprve stavíme, nyní jsme ve fázi hrubé stavby a začínají se dělat vnitřní prostory jako je ošetřovna, karanténa, vnitřní kotce a podobně. Rádi bychom zapojili do naší činnosti také mladé lidi, aby se naučili, že pomáhat v rámci dobrovolnictví může být určitě užitečné pro veřejnost.
Abychom vám naši nabídku spolupráce přiblížili, jednalo by se o dobrovolný den pro kolektiv třídy, která by měla zájem pomoci se zkrášlením venkovních prostorů útulku pro zvířata. Vysazováním okrasných dřevin, úpravy terénu kolem kotců, vysazování zeleně a jiné venkovní úpravy. Momentálně máme všechny naše svěřence v dočasných péčích, takže v útulku zatím zvířata nejsou, dokud nebude dostavěný. Takže do kontaktu přímo se zvířaty zájemci o spolupráci nepřijdou. Jednalo by se spíše o pomoc jim zázemí v útulku připravit.
Studentům bychom zajistili oběd v podobě opékání buřtů v útulku a pití.
Dobrovolné brigády pro studenty by začínaly, jakmile nám začne více přát počasí, počítáme přibližně s dubnem.
V případě že byste svou třídu do tohoto projektu rádi zapojili, můžete nás kontaktovat na email – objednavkydogsy@seznam.cz
Myslíme si, že tento projekt by byl pro studenty určitě přínosem. Naučí se, že mohou také pomoci v rámci dobrovolnické práce pro nějakou neziskovou organizaci. Že takové věci mají smysl a měli by se podporovat .
S pozdravem a přáním pěkného dne,

Kolektiv útulku Dogsy z.s.“

Mgr. Petra Švajdová