Velký třesk za všechno může

V čase 10-43s začíná fyzika. Z hustoty 1097 kg/m3začíná rozpínání vesmíru. Takto začala přednáška astrofyzika, pana doktora Jiřího Grygara. Přijal naše pozvání a dne 5.3 2020 nás přijel osobně navštívit.

Přivítala ho plná posluchárna studentů i učitelů. Během dvou hodin jsme se dozvídali o vzniku zralých galaxií, o koloběhu prvků ve vesmíru a o začátcích života na Zemi. Nevyhnuli jsme se ani otázce, zda jsme ve vesmíru sami.

Pan doktor Grygar vyjádřil potěšení nad zvídavostí našich studentů. Pane doktore Grygare, ještě jednou děkujeme za Vaši návštěvu.

Na závěr si dovolíme zmínit jednu z „dobře míněných špatných rad“ od pana doktora. Per aspera ad astra! (Přes překážky ke hvězdám!).

Mgr. Monika Váňová, Mgr. Zdeněk Ježák