Studenti soutěží i v dobách výuky na dálku

Uzavřením škol a školských zařízení byla znemožněna nejen prezenční výuka, ale také soutěže, jichž se naši studenti pravidelně účastní. Většina soutěží byla organizátory zrušena, ale některé se stejně jako výuka přesunuly na internet. Jednou z nich je i Prezentiáda.

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech pro všechny studenty středních a žáky základních škol. Touto soutěží se organizátoři snaží podporovat týmového ducha, kreativní tvorbu, vyjadřování, vystupování a spoustu dalších, v životě důležitých schopností člověka.

Studentky třídy 3B Natálie Siberová a Viktorie Filipi se letos nezalekly výzvy v podobě online krajského kola a svou prezentaci na téma „Jak si nepodělat život“ odprezentovaly v prostředí Microsoft Teams, které bylo vybráno organizátory pro tuto soutěž. Naštěstí toto prostředí využívá i naše škola k distanční výuce, což studentkám trochu usnadnilo práci. Díky online prostředí se v podstatě utkaly týmy z celé republiky, protože na rozdíl od klasických krajských kol, kdy do finále postupuje nejlepší tým kraje, se vybírali finalisté napříč celou republikou.

Tým BlonDuo se v této velké konkurenci probojoval do celorepublikového finále. To bylo vzhledem k mimořádné situaci přesunuto na podzim příštího školního roku. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme k postupu a přejeme hodně kreativních myšlenek a nápadů ve finále.