Čtenáři z primy svůj souboj nevzdali

Na začátku roku 2020 byla letošní prima A přihlášena do čtenářské soutěže s názvem „Souboj čtenářů 2020“ pod záštitou společnosti Svět knihy (kampaň Rosteme s knihou), která je věnována žákům 6. tříd ZŠ a prim víceletých gymnázií. Žáci měli za úkol nejen přečíst jako třída 5 zadaných knižních titulů vhodných jejich věku, ale také zapsat si co nejvíce detailů, postřehů a informací z dané četby do svých poznámkových bloků. V tomto roce se pracovalo s těmito tematicky rozličnými knižními tituly: D. Krolupperová: „Past na korunu“; M. Míková: „Dům v Rugolu“; O. Stehlíková: „Kluci netančej!“; K. Smolíková: „Pozor, v knihovně je kocour!“ a V. Matocha: „Prašina – černý merkurit“. Škole bylo zasláno 25 titulů (každá kniha po pěti výtiscích), kdy žáci vytvořili skupinky po pěti se zaměřením na jednu konkrétní knihu, na kterou se postupně stali „odborníkem“. Mj. všech pět titulů bude k vypůjčení ve školní knihovně od září 2020.

Veškeré nabyté znalosti poté měli uplatnit v dubnovém on-line kole, které by, v případě úspěšnosti, primu posunulo do republikového kola, jež se mělo konat letos v květnu v rámci knižního veletrhu Svět knihy. Avšak vzhledem ke „koronavirovým“ okolnostem musela být i tato soutěž bohužel zrušena.

Nicméně započatá snaha a četba nepřišly vniveč. Získané vědomosti o knihách si prima „zpracovala“ po svém v rámci distanční výuky, kde proběhla on-line čtenářská beseda nad soutěžními tituly, žáci sami tvořili otázky k vybrané knize, které následně zaslali svým spolužákům, již četli stejný titul, a následně tak také i odpovídali. V průběhu distanční výuky primáni sledovali on-line literární podcasty nejen s autorským čtením, ale mohli se také dozvědět něco o samotných autorkách či jak knihy vznikaly. Žáci se zdokonalili v kritickém myšlení a kooperaci mezi sebou samými. Zažili také spoustu zábavy při vypracovávání pracovních listů a zejména při tvoření tematicky laděných fotografií, mnohdy se slovní hříčkou samotné knížky.

Zdali by žáci uspěli v republikovém kole, měli možnost vyzkoušet při zodpovídání otázek zaslaných v červnu organizátorem a vymyšlených právě pro finálové kolo. Výsledky byly víc než uspokojivé, tudíž mohu konstatovat, že by prima z českolipského gymnázia zajisté uspěla.

Naše snažení můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Za primu A a čtení třikrát zdar

Mgr. Eva Dvořáková