MATURITNÍ ZKOUŠKY ÚSPĚŠNĚ

V pondělí 22. 6. jsme slavnostně předali vysvědčení  maturantům ze tří tříd v sále KD Crystal v České Lípě. Slavnostního aktu se u dvou tříd zúčastnila i starostka města Česká Lípa Ing. Volfová, která přijala naše pozvání a vysvědčení absolventům osobně předala.

I letos si naši studenti vedli u maturitních zkoušek velmi dobře, všichni velmi dobře zvládli státní didaktické testy i ústní zkoušky, u zkoušek profilových prospělo 81 z celkového počtu 83 žáků. 42 z nich dokonce prospělo s vyznamenáním. Přejeme našim absolventům mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu i životě.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy