Badatelé odhalovali tajná písma

V pátek 11. 9. 2020 se poprvé v letošním školním roce sešli zájemci z řad studentů nižšího stupně gymnázia, aby v nově zrekonstruované chemické laboratoři začali pronikat hlouběji do tajů chemie.

Malí chemici na první schůzce badatelského klubu objevovali, jak napsat vzkaz tajným písmem. Používali k tomu látky běžně dostupné v domácnosti, zejména potraviny. Téma „Chemie a potraviny“ bude celoroční součástí práce v kroužku. Samozřejmě nezůstalo pouze u potravin, na závěr lekce bylo možné si vyzkoušet tajný inkoust vyvolávaný jinou chemickou látkou nebo viditelný pouze pod UV světlem.

Badatelský klub „Chemie se nebojíme“ je určen pro žáky sekundy, tercie a kvarty, kteří rádi experimentují a zkoumají svět kolem sebe. Kroužek probíhá každý pátek odpoledne pod vedením učitelky chemie Pavly Machové. Prostřednictvím různých pokusů se budeme snažit rozvíjet u žáků jejich touhu po objevování a objasňování neznámého, probouzet jejich zájem o vědu.