Připomněli jsme si 100. výročí českého gymnázia v České Lípě

V září roku 1920 byla v České Lípě otevřena první třída českého gymnázia jako první české střední školy po vzniku Československa. Toto výročí jsme chtěli připomenout výrazněji, ale obdobně jako podmínky pro české gymnázium za uplynulých 100 let nebyly vždy nejlepší, nepodařilo se ani nám nyní otevřít při této příležitosti školu široké veřejnosti a ukázat, jak navazujeme na tradice gymnaziálního vzdělávání v našem městě. V omezených podmínkách jsme zvolili komornější slavnostní schůzku, kterou jsme věnovali především našim bývalým kolegům, a za jejich přítomnosti jsme se rozhodli vysadit pamětní strom.

Tato malá slavnost se uskutečnila v pátek 25. září v odpoledních hodinách. Naše pozvání přijal i Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, za město Česká Lípa pak Mgr. Květa Menclová. Velmi rádi jsme přivítali bývalé zaměstnance a mezi nimi zvláště dva předcházející ředitele naší školy, pana Bohumila Daniela a pana Stanislava Maye.

Oficiální program zahájila ředitelka úvodním proslovem, poté následovalo vystoupení Mgr. Aschenbrennera, který přítomným přiblížil okolnosti vzniku českého gymnázia v našem městě před sto lety. Po krátkém kulturním vystoupení učitelek a žáků došlo i na malou prohlídku školy a nejvíce zaujala nová laboratoř chemie. Nechybělo ani neformální vzájemné popovídání a malé občerstvení zejména v podobě stylového dortu.

Pamětní lípa byla vysazena ve venkovním areálu školy a byla též opatřena pamětním kamenem. Doplněna bude ještě časová schránka, která bude obsahovat vydané almanachy mapující historii Gymnázia Česká Lípa i dokumentaci této slavnostní připomínky.

Za fotografie děkujeme též Petrovi Pokornému z Českolipského deníku.

Helena Paszeková, ředitelka školy