Bobřík z informatiky

Ve dnech od 9. do 20. listopadu 2020 se naše škola opět jako každý rok zúčastnila soutěže Bobřík z informatiky. Letos i tato soutěž probíhala jen online a žáci soutěžili z domova (mladší žáci v rámci hodin IVT, senioři pak dobrovolně ve svém volném čase). Z tohoto důvodu nejsou také sestavovány celorepublikové výsledky (není možno zaručit 100% férovost soutěže). Zda bude konáno krajské a republikové kolo, záleží na epidemiologické situaci. Připomínáme, že každý žák si může prohlédnout výsledky svého testu prostřednictvím svého studentského kódu. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přehled tří nejlepších za každou kategorii včetně dosažených bodů uvádíme níže.

Mgr. J. Rež & Mgr. M. Sviták

Benjamin (prima – sekunda)

 1. Jiří Pitner – 172 bodů
 2. Magdalena Bažantová – 168 bodů
 3. Anežka Kafková, Veronika Pavlů, Max Laštovka, Matouš Diviš, Ema Vlčková – 164 bodů

Kadet (tercie – kvarta)

 1. Filip Sichrovský – 180 bodů
 2. Amálie Hálová – 165 bodů
 3. Anna Raprichová a Alena Sanitrníková – 160 bodů

Junior (kvinta – sexta; 1. a 2. ročník)

 1. Jakub Hadrbolec – 160 bodů
 2. Filip Bažant – 159 bodů
 3. Mahdal Rudolf, Eliška Mojteková – 156 bodů

Senior (septima – oktáva; 3. a 4. ročník) – soutěžili pouze dobrovolníci

 1. Vojtěch Novák – 176 bodů
 2. Matěj Lang – 165 bodů

Marek Ryger – 156 bodů