Naši studenti v BBC Live lesson!

V průběhu distanční výuky se objevila zejména v oblasti cizích jazyků celá řada možností, jak vzdělávání zpestřit, ale zároveň zachovat jeho edukativní charakter. Využila jsem nabídky jednoho ze tří největších jazykových nakladatelství na světě – Pearson a zažádala jsem o možnost účasti jazykových skupin tříd 6AV, 7AV, 4A a 4B v on-line hodinách pořádaných ve spolupráci s britskou BBC.

Z každé země se mohly zúčastnit pouze dvě skupiny žáků a mezi ně se dostali i žáci našeho gymnázia. Maturanti a studenti septimy se 24. listopadu, respektive 11. prosince, zúčastnili hodiny v nejvyšší nabízené jazykové úrovni B2+ vedené lektorem Danem Shepherdem na téma „The cost of higher education“. Studenty sexty vedl 14. prosince lektor Michael Brand a jejich tématem na jazykové úrovni B2 byli „Young entrepreneurs“.

Naši studenti měli jedinečnou možnost poznat výuku vedenou rodilým mluvčím a porovnat své jazykové dovednosti se studenty z ostatních zemí.

Mgr. Petra Švajdová