Chemie se nebojíme

Od září 2020 naší škole funguje badatelský klub Chemie se nebojíme pro žáky z nižšího stupně gymnázia, kteří s předmětem chemie začínají. Je financovaný z projektu Šablony II. Podstatou fungování klubu je samostatné objevování vědy prostřednictvím osobního prožitku. Téma pro letošní školní rok je Chemie a potraviny. První fáze činnosti klubu byla nyní s koncem pololetí úspěšně dokončena, hrátky s chemií se nepodařilo narušit ani pandemické situaci.

V průběhu září a října naši mladí chemici postupně probádali tajná písma, cukr, Coca-Colu a citrony.  Vyzkoušeli si různé varianty pokusů reakce sody s octem. Provedli také několik experimentů, u kterých využili barvy k zatraktivnění sledovaných jevů. Od poloviny října museli mladí badatelé školní chemickou laboratoř vyměnit za domácí kuchyně a pokračovali v provádění svých úkolů v domácím prostředí. Pokusy s vejci, s bonbony a dalšími potravinami si tak mohli užívat nejen žáci, ale i jejich rodinní příslušníci. V prosinci se chvíli dalo laborovat i ve školní laboratoři a toho žáci využili k přípravě na soutěž ChemQuest. Stihli též několik pokusů s vánoční tematikou. Leden už byl opět ve znamení domácích experimentů a zpracování domácích úkolů prvního kola soutěže Pohár vědy. Studenti vytvořili vlastní těžišťové sochy a prozkoumali hustoty různých domácích kapalin. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem badatelům z tercie, kteří v klubu pravidelně pracují, a jejich rodičům, kteří je doma v experimentování podporují  – ať už materiálně či přímou účastí při pokusech. Velmi si toho vážím. Těším se na další bádání s chemií v novém pololetí!

Mgr. Pavla Machová