Krajské kolo olympiády ve španělštině

V letošní konverzační soutěži naši studenti Nikola Nováčková a Martin Legeza ukázali, že komunikovat španělsky na dálku pro ně není žádný problém. Krajské kolo španělské olympiády proběhlo v prostředí Google Meet 

Před samotnou soutěží se nejprve uskutečnila společná technická zkouška spojení a poté každý účastník obdržel svůj čas, kdy se měl připojit, aby si pomocí rulety vylosoval jedno z 12 konverzačních témat. Po krátké přípravě pak soutěžící volně hovořili na dané téma a reagovali na otázky členů poroty. Nikola obsadila třetí místo a Martin se umístil na místě pátém. 

Oběma studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme, aby jim španělština byla i nadále zdrojem radosti a potěšení! 

Mgr. Eva Angolaresová