Sexta programovala se SAP

I přes těžkosti spojené s omezeními distanční výuky se naše gymnázium i nadále snaží organizovat pro naše studenty zajímavá setkání s odborníky z různých oblastí. Využili jsme nabídky Národní kanceláře DofE a v dubnu jsme zapojili studenty sexty do dvou na sebe navazujících on-line schůzek.

Během prvního setkání regionální manažerka DofE paní Eva Benešová představila studentům program Ceny vévody z Edinburghu, do kterého je na naší škole momentálně zapojeno 19 studentek a studentů. O své zkušenosti s plněním DofE se s účastníky podělila Šárka Pospíšilová (2.A), která úspěšně dokončila bronzovou úroveň a nyní pokračuje ve svých stříbrných výzvách. Na závěr prvního setkání se sextě představili slečna Johana Emma Křečková a pan Vladimír Valouch, dva zástupci firmy SAP, která se zabývá informačními technologiemi a mimo jiné podporuje vzdělávání v IT oboru u dětí na ZŠ i SŠ. Tato společnost spolupracuje i s Czechitas, českou neziskovou organizací, jejímž cílem je vzdělávat, inspirovat a uplatňovat nové talenty v informačních technologiích a budovat komunitu se zájmem o IT.

Týden po prvním setkání připravili odborníci ze SAP pro naše studenty IT workshop Základy programování. Toto setkání bylo zaměřeno na práci s aplikací Android Studio.

Zejména první ze setkání se u studentů setkalo s příjemnými ohlasy a dva studenti se nově zapojili do programu Ceny vévody z Edinburghu.

Pro možnost zapojení se, sledujte prosím @dofegymcl na Instagramu nebo kontaktujte Mgr.Petru Švajdovou nebo Mgr. Jana Poštolku. Informace o programu naleznete na https://www.dofe.cz/ .

Mgr. Petra Švajdová