Výsledky krajských kol chemické olympiády

V průběhu měsíce dubna proběhla postupně krajská kola Chemické olympiády všech věkových kategorií.  

V nejmladší kategorii pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií nás reprezentoval Jan Kaplánek, který si v konkurenci o rok starších soutěžících vedl velmi dobře a získal 4. místo. 

Ve zbytku kategorií letos kraloval Tomáš Motlík za sexty. V kategorii C vybojoval 3. místo, v kategorii A a v kategorii B pak obsadil 2. místo.  

V kategorii C nás v krajském kole reprezentovali i další soutěžící: L. Machová, M. Kaplánek, A.Špindler, V. Kašpar.  

Všem za jejich práci a výkony v soutěži děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.  

vyučující chemie