Hudbou proti trudomyslnosti

Koncem dubna jsme hledali možnost, jak zapojit naše hudebně nadané studenty do menší aktivity, při které by se trochu odreagovali a pobavili v nekonečně dlouhém období distanční výuky. Měli jsme představu, že by studenti různých ročníků nahráli v domácích podmínkách stejnou píseň, kterou by pak zpěvem na autorský text doplnili zpěváci. Technické zpracování mělo být úkolem pro některého v IT zdatného studenta, který by takto získaný materiál sestavil do výsledného klipu. Hudební stránku nakonec zajistili především „melody boys“ ze sexty – na různé nástroje hráli Viktor Baloun, Adam Komárek, Vašek Kratochvíl, Tomáš Mauser, Honza Moravík, Lukáš Šimčík a Tomáš Vomlela. Hudební těleso doplnili ještě letošní maturant Matěj Lang a nedávný absolvent naší školy Ondra Pour. Písničku Stand By Me od B. E. Kinga „dobově“ otextovali Tomášové (Mauser, Vomlela), role zpěváka se chopil Jenda Novotný, jehož mužný zpěv příjemně doplňuje, a současně také trochu zjemňuje, Eliška Kadlecová z kvinty.

Po hudebním zpracování následovala nelehká práce, jak zvukově sladit všechny interprety a propojit jednotlivá videa. Tohoto časově i technicky náročného úkolu se úspěšně zhostil Filip Bažant z kvinty.

Při sledování a poslechu výsledného klipu nehledejte drobné „mouchy“ či nedostatky – cílem bylo především trochu pobavit sebe i ostatní osazenstvo „Žluté ponorky“. Všem zúčastněným patří za odvedenou práci velké poděkování.

Závěrem ještě považujeme za vhodné vysvětlit mladší generaci název tohoto článku a vlastně i celého našeho záměru. Název jsme si „vypůjčili“ z díla největšího Čecha v našich dějinách – znalci jistě již tuší, že se jedná o velikána Járu Cimrmana, který se proslavil napříč všemi vědními obory včetně hudby. Pouze zákulisní hra vlivné skupiny českých historiků zabránila tomu, aby zaslouženě zvítězil v r. 2005 v anketě o Největšího Čecha, které v lidovém hlasování zcela po právu dominoval.

Mgr. Tomáš Hoskovec, Mgr. Radomír Tulka

VIDEO ZDE