Naše studentka na celosvětovém Global Youth Summit!

Šárka Pospíšilová (2.A) dostala v rámci programu DofE (Cena vévody z Edinburghu) možnost zúčastnit se celosvětového Globálního summitu mládeže, aby reprezentovala nejen naše gymnázium, ale i celou Českou republiku.

Mladí lidé ze 152 zemí celého světa se zúčastnili 45 workshopů a 3 panelových debat, ve kterých diskutovali o tématech, jako je vzdělávání, inkluze, duševní hygiena a pracovní trh. Jednacím jazykem celého summitu byla angličtina. Vzhledem ke covidovým omezením proběhla třídenní akce virtuálně a pod tímto odkazem můžete i vy nahlédnout do debat a diskuzí:  https://globalyouthmobilization.org/global-youth-summit/ .

Požádala jsem Šárku o krátké shrnutí její účasti na celosvětovém summitu:

„Díky účasti na Globálním summitu mládeže společně se zástupem mladých lidí z celého světa, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny, a i přes stále trvající pandemii s nadšením pomáhají druhým, mi bylo umožněno podívat se na věci z různých úhlů pohledu, a lépe tak porozumět zásadním problémům, kterým současná společnost dennodenně čelí, a hledat jejich možná řešení.

Program akce mě jak po stránce obsahové, tak organizační rozhodně nezklamal. Každé setkání mělo něco do sebe, dokázalo mě zaujmout, a to nejen celkovým zpracováním, ale i samotnou nabídkou témat – od naprosto klíčové, ač často přehlížené, duševní hygieny, přes klimatické změny, až po dostupnost vzdělávání a elektronických zařízení. Během tzv. „networking sessions“ jsem se blíže seznámila s několika inspirativními lidmi a aktivně se přitom zapojila a přispěla svými názory do přátelsky vedených diskusí. Přiučila jsem se spoustě nových informací, které v budoucnu zcela jistě zužitkuji ať už k osobnímu rozvoji, tak k šíření povědomí o dopadu koronaviru nebo boji proti dezinformacím.

Řekla bych, že se jednalo o opravdu smysluplně strávený víkend, který mi bude neustále připomínat, že je třeba si vážit toho, co mám, jelikož i ty zdánlivě samozřejmé věci ve skutečnosti ani zdaleka tak samozřejmé nejsou, navíc když nyní vím, jak rychle se může situace změnit, a to kdykoli a bez ohlášení.

Šárka Pospíšilová“

Mgr.Petra Švajdová