Školní knihovna

Se začátkem školního roku obnovuje svou činnost i naše knihovna. Výpůjční doba je od pondělí do pátku, vždy o velké přestávce.  Knihy si můžete zapůjčit na dobu 1 měsíce, poté lze lhůtu prodloužit v případě, že na titul není další rezervace.  Nabízíme nejen četbu „maturitní“, ale průběžně doplňujeme i tvorbu současných autorů. A na závěr ještě informace pro nové studenty – knihovna se nachází v čísle 181, hned vedle studovny a hudebny.  

                                                                                              Mgr. Jitka Hluštíková