První týden ve škole

Od 1. září uplynul již týden, a i když počasí ještě často připomíná prázdniny, naše škola začala již naplno fungovat. A bez problémů. K 9. 9. za sebou máme povinné screeningové testování antigenními testy, žádný z testovaných neměl pozitivní výsledek. Noví žáci v 1.A, 1. B a primě už se v budově zorientovali a od neděle 12. 9. je čeká třídenní adaptační kurz v rekreačním středisku Holany, kde si zahrají hry, lépe se poznají, ale poslechnou si i rady, jak co nejlépe a nejefektivněji studovat.

Studenti ze třetího a sedmého ročníku mají počátek roku „vylepšený“ vodáckým kurzem v povodí Vltavy. První skupině tento týden vyšlo výjimečné počasí, druhá pro příští týden doufá v totéž.

Všichni ostatní ve výuce zatím především procvičují a opakují, ale samozřejmě již pomalu začínají s učivem novým. Domlouvají se první konzultace, začíná příprava na certifikátní zkoušky z cizích jazyků, podle rozvrhových možností budou vznikat zájmové kroužky, plánují se soutěže a akce pro celý školní rok 2021-2022. Připravujeme volby do školské rady, brzy se jistě zase „rozjede“ činnost studentského parlamentu. Již začaly práce na celkové rekonstrukci laboratoře biologie, pro niž byl během prázdnin vybrán dodavatel. Bude toho v nadcházejícím období skutečně hodně. Pokud máte zájem, je možné nahlédnout do našeho ročního plánu práce, který každoročně zveřejňujeme též na webu školy (v menu O nás, složka Dokumenty školy).

Přejme si společně, ať je celý tento školní rok pouze dobrý, lepší či nejlepší. Hodně úspěchů všem žákům, rodičům i pracovníkům školy.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy