Adaptační kurz 2021

Na začátku školního roku jsme přivítali ve škole nové studenty ze tříd prima, 1. A a 1. B. Ti se společně vypravili v neděli 12. září na třídenní adaptační kurz do rekreačního střediska Aero v Holanech. Jeho účelem je, aby se noví žáci seznámili a lépe se mezi sebou poznali. Kurz byl zahájen kolem 18h v neděli dobrou večeří, poté se žáci rozdělili po třídách a následoval program s třídním učitelem a dalšími vyučujícími. Součástí programu byly různé seznamovací hry venku i v budově, pohybové, ale i tvořivé aktivity, výlet do blízkého okolí. Tradičním vyvrcholením byl orientační běh, kdy se studenti rozdělili do týmů a plnili různé úkoly. Vyhlášení vítězů proběhlo po společném obědě a poté se všichni rozjeli domů.

Po celou dobu kurzu nám přálo krásné počasí a myslím, že všichni jsme v malebném prostředí Holan načerpali potřebnou energii do nového školního roku.

Mgr. Jana Pěčová