Státní maturitní zkoušky zvládli naši žáci v červnu výborně

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat) každoročně v tomto období zveřejňuje data a analýzy maturitních zkoušek konaných v řádném jarním období. Nejinak tomu i letos, přestože maturitní zkoušky v roce 2021 byly ovlivněny pandemií covid-19. Všichni maturanti ale absolvovali státní část maturit v podobě didaktických testů z českého jazyka a literatury a výběrově pak buď didaktický test z matematiky, nebo z cizího jazyka (většinově anglického).

Nás samozřejmě – jako ostatně každý rok – zajímalo, jak naši studenti uspěli v porovnání s ostatními maturanty gymnaziálních oborů, a to čtyřletého a osmiletého.

Zejména žáci třídy oktáva A (tj. osmiletého oboru) zvládli všechny didaktické testy výrazně lépe, než je republikový průměr u tohoto studijního oboru. Též se opět potvrdila skutečnost, že průměrné výsledky u tohoto oboru jsou na naší škole vždy lepší než u oboru čtyřletého. Ale i naši maturanti ze tříd 4. A a 4. B uspěli lépe, než činí celostátní průměr maturantů v tomto oboru.

A konečně celkové porovnání v rámci gymnázií obecně nám říká, že výsledky naší školy ve všech třech didaktických testech jsou nadprůměrné. Včetně porovnání v rámci 11 gymnázií Libereckého kraje. Můžeme být tedy opravdu spokojeni. Děkuji našim maturantům 2021 a jejich učitelům za výborně zvládnutou práci.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

Konkrétní čísla uvádí následující tabulka:

Průměrný percentil

v DT

DT matematika

(M)

DT český jazyk a literatura (ČJL) DT anglický jazyk (AJ) Pořadí v oboru G v Libereckém kraji
Studijní obory
Osmiletá gymnázia

v ČR (G 8)

67,72 76,46 76,51
Osmileté gymnázium Česká Lípa

(třída oktáva A)

76,00 83,75 88,84 Ve všech DT  nejlepší výsledek mezi třídami G 8 v LK.
Čtyřletá gymnázia

v ČR (G 4)

55,03 68,80 65,29
Čtyřleté gymnázium Česká Lípa

(třídy 4. A, 4. B)

66,55 71,03 71,45 DT M – 1. v pořadí,

DT ČJL – 5. v pořadí,

DT Aj – 3. v pořadí

mezi třídami G 4 v LK.

Gymnázia v ČR (G)

 

61,04 72,14 69,86
Gymnázium Česká Lípa

celkový výsledek

69,50 75,42 77,33  

 

Zkratky a vysvětlivky: DT = didaktický test, LK = Liberecký kraj, průměrný percentil = průměrná úspěšnost v DT

Zdroj: Cermat – Agregované výsledky maturitní zkoušky – https://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx