Poprvé na Marker Faire Liberec

Chemický kroužek se na našem gymnáziu už takříkajíc zabydlel a ročně ho navštěvuje nemalá skupina studentů. Doposud se jejich pozornost soustředila na samotné badání či přípravu projektů pro různé soutěže. To, jak umí předvádět pokusy a prezentovat jejich principy si doposud ověřovali pouze na dnech otevřených dveří naší školy.

Tento stereotyp narušili organizátoři prvního ročníku Marker Faire Liberec, kteří nás oslovili s nabídkou účasti na této výstavní přehlídce vynálezců, inovátorů a popularizátorů vědy.

Studenti si pro tuto přehlídku připravili sérii pokusů, které dali název „Pokusy ze Žluté ponorky“. V sobotu 18. 9. 2021 pak věkově velmi různorodá skupina osmi chemiků tyto experimenty prezentovala v prostorách inovačního centra Lipo.ink v Liberci. Zájem z řad veřejnosti byl velký a neutuchající, a tak studenti neúnavně předváděli pokusy celých dlouhých 8 hodiny. Nezaskočili je ani zahraniční návštěvníci a za svůj výklad v AJ si od nich vysloužili nadšený potlesk a poklonu.

Samozřejmě, že si každý účastník naší výpravy udělal čas a obešel ostatní vystavovatele a věřím, že všichni našli něco nového inspirativního či něco pro pobavení a relaxaci.

Všem, kteří se této akce zúčastnili děkuji. Velmi si vážím, že věnovali svůj víkendový den popularizaci vědy.

Mgr. Pavla Machová

stránky akce: https://makerfaire.cz/liberec/