Třetí Expedice DofE úspěšně dokončena

Naše škola je již dva roky poskytovatelem prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), do které se za tuto dobu zapojilo 22 studentek a studentů od kvart až do maturitních ročníků.

Součástí ceny je i absolvování dobrodružné expedice, jejíž délka se liší dle úrovně, kterou účastníci programu plní. Expedičníci procházejí několika školeními pod vedením Mgr. Jana Poštolky, během nichž se postupně seznamují s potřebnými tábornickými dovednostmi, jakými je například rozdělání ohně bez pomoci zapalovače či sirek, orientace v mapě a samozřejmě základy první pomoci. Sami plánují termín expedice, její lokalitu, způsob dopravy, místa přenocování a především také cíl expedice, která může být dvojího typu – běžná (tj. turistická) či průzkumná.

Expediční skupina má nejméně čtyři a nejvíce osm členů, kteří mají každý svůj úkol v rámci skupiny. Po celou dobu trvání expedice si její účastníci nesmějí nic kromě jízdného koupit, o vodu či další potraviny v případě, že by jim došly, mohou pouze požádat místní obyvatele. Povinným úkolem je za jakýchkoliv podmínek uvařit jedno teplé jídlo denně a dle úrovně expedice strávit 6 až 8 hodin každý den tzv. cíleným úsilím, tedy například chůzí při běžné expedici. Do cíleného úsilí se účastníkům nepočítá doba strávená stavěním tábořiště ani vařením. Účastníci před zahájením expedice odevzdávají své mobilní telefony, chytré hodinky apod., skupina má pouze jeden telefon pro komunikaci s vedoucím expedice. Na splnění všech podmínek dohlíží hodnotitel expedice. Kvůli omezením spojeným s nemocí COVID-19 mohou vedoucí a hodnotitel expedice uznat vynechání jinak povinné cvičné expedice a účastníci absolvují pouze ostrou expedici.

V minulém týdnu absolvovala svou expedici skupina čtyř studentek. Tři z nich si plní bronzovou úroveň DofE a stačily by jim pouze dva dny a jedna noc strávená expedicí, ale loajálně se rozhodly podpořit svou stříbrnou kolegyni a absolvovaly rovnou tři dny a dvě noci na hřebenech Orlických hor. Den před odjezdem přišla šestičlenná skupina z důvodu nemoci o své dva členy, původně příznivá předpověď počasí se dramaticky změnila, první ze čtyř navazujících vlaků do Rokytnice v Orlických horách měl technickou poruchu a s ní související zpoždění, ale ani to Šárku, Káťu, Barču a Berču neodradilo a ve středu brzy ráno vyrazily vstříc dobrodružství.

Těžké batohy, promočené a v bahně utopené boty, horský terén, ale hlavně zima (v noci 4 stupně), všudepřítomná mlha a silný vítr společně s celkem 40 kilometry v nohách jsou zážitky, na které naše dofačky jen tak nezapomenou.

Doposud nejtěžší expedice našeho gymnázia byla úspěšně absolvována, všechny její podmínky splněny a už se těšíme na prezentaci expedičního deníku a vlogu, které si studentky určily jako výstup ze svého dobrodružství.

Mgr. Petra Švajdová

hodnotitelka expedice