Zobrazovací metody v medicíně

Je vždy milé, když se na půdě gymnázia ukáží naši bývalí studenti.

Dominik Havlíček, student nyní už magisterského studia TUL – obor biomedicínský inženýr, si ukrojil část svého volna, aby přiblížil našim studentům, zájemcům napříč ročníky, zobrazovací metody v medicíně.

Jednalo se o metody založené na principu průchodu ionizujícího záření tkáněmi (RTG, CT), chování látek v magnetickém poli (MRI), akustických vlastností (ultrasonografie) nebo rozpadu radionuklidů ve tkáních (PET, SPECT).

Přednáška se setkala se zájmem, byla inspirativní pro žáky vzhledem k jejich dalšímu možnému studiu. Je výborné, že studium na naší škole umožňuje dál studovat opravdu ve velkém spektru studijních oborů a naši absolventi jsou úspěšní.

Tímto chceme poděkovat Dominikovi a zároveň popřát hodně úspěchů v jeho dalším studiu.

Za fyziku Monika Váňová a Zdeněk Ježák