Projekt Život v rukou

V úterý 12. října se žáci třetího ročníku a septimy zúčastnili dopravně vzdělávacího programu pro střední školy Život v rukou, který připravuje studenty na zodpovědné chování v silničním provozu. Tato akce spočívala v simulaci dopravní nehody připravené zdravotnickými záchranáři a následném rozboru nehody provedeném dopravním expertem. Cílem projektu bylo seznámit žáky v období, kdy získávají své řidičské průkazy, se správným chováním při dopravní nehodě a možnostmi řešení krizových situací s ní spojených.

V první části žáci aktivně nacvičovali komplexní řešení nehody včetně odborného mentoringu při poskytování první pomoci zraněným. Ve druhé části proběhl expertní rozbor příčin vzniku nehody formou řízené diskuse, jehož součástí byly též návrhy řešení, jak nehodě předejít, anebo alespoň minimalizovat vážné následky.

Tento program byl realizován firmou Simply Safe, s.r.o., a financován Libereckým krajem.  Pro školu představoval vhodný doplněk školního vzdělávacího programu v oblasti primární prevence a výchovy ke zdraví.