LOGICKÁ OLYMPIÁDA – POSTUP DO KRAJSKÉHO SEMIFINÁLE

Začátek školního roku se tradičně nese ve znamení soutěžního klání v Logické olympiádě. K řešení zajímavých úkolů se letos registrovalo 68 studentů gymnázia, 58 z nich vyplnilo online test základního kola. A mezi nimi jsou studenti, které uvítá krajského semifinále. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) postupují Martin Jenčík (2AV), Veronika Pavlů (3AV),  Filip Sichrovský (4AV) a Jan Sanitrník (2AV), v kategorii C (studenti středních škol) pokračují v soutěži Hana Salavcová (8AV), Anna Salavcová (8AV), Adam Špindler (6AV) a Zuzana Dražková (1B).

Děkujeme všem řešitelům základního kola za účast a postupujícím přejeme otevřenou mysl při hledání správných odpovědí v dalších logických úlohách.

Alice Čechová