Hýbeme se hezky česky

Ke konci loňského školního roku byla vypsána soutěž na podporu zájmových sportovních činností mládeže „Hýbeme se hezky česky“. Zúčastnit se jí mohly školní sportovní kluby AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), oddíly Sokola i další zájemci. Gymnázium Česká Lípa přihlásilo do této soutěže školní kroužek florbalu. Úspěch v soutěži závisel na počtu hlasů, které jednotlivé sportovní kluby získaly od svých příznivců a podporovatelů. Po závěrečném sečtení všech hlasů náš kroužek obsadil velice pěkné 3. místo – na sportovní vybavení jsme dostali příspěvek 5 000 Kč.

Děkujeme všem, kteří pro náš florbalový kroužek hlasovali.

Alena Mayová