Olympiády v anglickém jazyce

Připomínáme všem zájemcům o účast v konverzační soutěži – olympiádě v anglickém jazyce, že se termíny školních kol blíží, jako první, a to již příští týden, začnou žáci soutěžit v kategoriích těch nejmladších i nejstarších studentů.

Níže uvádíme přehled termínů, požadavků a hodnotících komisí pro jednotlivé kategorie.

Zájemci se přihlásí k účasti u svých vyučujících a v termínu konání dostaví do příslušných učeben:

Kategorie I (prima, sekunda)

Pátek 10.12. 2021, 12.00

Učebna č. 320

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma, interakce v konverzační situaci a popisu obrázku.

Hodnotící komise: Mgr. M. Šimánková, Mgr. T- Edl

Kategorie II (tercie, kvarta)

Čtvrtek 13. 1. 2022, 12.00

Učebna č. 418

Soutěž se skládá: z poslechu, představení se, samostatného projevu na vylosované obecné téma a popisu obrázku

Hodnotící komise: Mgr. T. Hoskovec, Mgr. J. Triguinho

Kategorie III (1. – 3. ročníky, kvinty, sexty, septimy)

Středa 8. 12. 2021

Učebna č. 414, 12.00

Soutěž se skládá: z poslechu, stručného představení, reakce na vylosovanou skupinu konverzačních otázek (bez přípravy) a samostatný ústní projev na vylosovaný kontroverzní výrok (s přípravou).

Hodnotící komise: Mgr. J. Poštolka, Mgr. P. Švajdová

Mgr. Jana Triguinho