BRLOH = Brněnská logická hra 2021

I v tomto školním roce měli studenti NG možnost účastnit se této soutěže. Čtyřčlenné týmy řešily ve třech kolech 30 logických úloh a šifer. Ty týmy, které dokázaly vyřešit alespoň 15 úloh postoupily do tzv. Malého finále. Z celkového počtu 634 týmů z celé ČR se to podařilo 289. Potěšilo nás, že mezi postupujícími byly i 3 naše týmy.

1AV – Ondřej Kmínek, Artur Kuc, Konstantin Pergler, Jakub Štěpánek

2AV – Dara Gembecová, Zuzka Hlaváčková, Anežka Kafková, Justýna Šmatová

3AV – Majda Bažantová, Zuzka Herbstová, Adéla Kocmanová, Klára Šimůnková

Malé finále už bylo náročnější. Studenti měli vyřešit 20 úloh za pouhé 2 hodiny. Vyřešit všechny úlohy se jim sice nepodařilo, ale i tak se v rámci Libereckého kraje neztratili a obsadili první tři místa – v pořadí 2AV, 3AV, 1AV.

V celorepublikovém srovnání se tým 2AV umístil na 167. místě.

Děkuji všem za výbornou reprezentaci školy.

Hana Mrázová